Trotse partner in project: ‘Thames Tideway’ London

 

Waar Van Voorden altijd al van mening is geweest dat haar gietdelen ‘kunststukken’ zijn, zijn wij er trots op dat één van onze klanten dit nu letterlijk in praktijk brengt. Zo is er een aantal, vijf meter hoge Aluminium Bronzen, getordeerde kolommen in London te bewonderen, als onderdeel van het project ‘Thames Tideway’.

 

Jaarlijks komen door regenval, tientallen miljoenen tonnen liters onbehandeld rioolwater uit het Victoriaanse rioolnetwerk in de rivier de Theems terecht. London is daarom in 2016 begonnen met de bouw van een revolutionair nieuw riooltunnelstelsel met niet alleen meer capaciteit, maar ook met gescheiden regenwaterafvoer.

 

Op een aantal locaties in London komen ventilatiepunten voor het aflaten van rioolgassen. Normaalgesproken gebeurt dit door gebruik te maken van industriële pijpen die met name een nuttige functie hebben. In dit project zijn de kolommen echter omgevormd tot ware kunstwerken die gezien mogen worden. Bovendien is voor de belettering van de kolommen door een speciale commissie een tekst opgesteld, verwijzend naar de (vroegere) zijrivieren van de Theems. Deze is in een speciaal, bijbehorend lettertype door Van Voorden in de stukken meegegoten.

 

De kolommen worden aan allerlei omstandigheden blootgesteld en hebben de vereiste levensduur van 120 jaar.

 

De Thames Tideway Tunnel moet in 2025 volledig zijn afgerond en zal de rivier tenminste de komende 100 jaar beschermen.

 

 

Terug naar overzicht